top of page

UNIVERZALNI PROCES ("klackalica")

Univerzalni proces je jednostavniji metod, koji svoju primenu ima kod klijenata, koji ne znaju "šta im je" i "šta bi mogli da menjaju u životu".

Nakon definisanja početne situacije (npr. "previše radim"), ekstrahujemo osnovnu emociju povezanu sa problemom ii situacijom (polaritetom), te gradimo klackalicu emotivnih suprotnosti, kojom praznimo naboje svih suprotstavljenih emocija.

Ovaj metod se može koristiti samostalno, ili još češće, kao dopuna tokom procesovanja, kada se klijent emocionalno "zaglavi" u nekom sadržaju.

univ%20proc_edited.jpg
bottom of page