top of page

Dobro delo nije usluga.

🔵 Dobra dela se čine iz življenja u sadašnjem trenutku. Kada trenutak prođe, delo ostaje, ali mi više ne razmišljamo o njemu. Ako nekome učinimo dobro i očekujemo da nam dobrom vrati, onda živimo u budućnosti. Tada ne činimo dobra dela, već pravimo investicije u budućnost.

Koliko puta ste čuli ili čak pomislili - "činio sam mu dobro, a nije mi tako uzvratio"? Ko god ovo pomisli, zapravo nije uradio dobro delo, nego LOŠU INVESTICIJU.


ACT OF KINDNESS IS NOT A FAVOUR.


🔵 Acts of kindness are done from living in the present moment. When the moment passes, the act remains, but we don't think about it any more. If we do good upon someone else and expect good in return, then we live in the future. We don't perform acts of kindness, but make investment into the future.

How many times have you heard - "I've done nothing but good to him, and he didn't return"? Whoever thinks this way, didn't do an act of kindness, but made a BAD INVESTMENT.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page