top of page

METODI OSTVARIVANJA CILJEVA

Često rezignirano govorimo "ja sam takav" ili "to je tako", kao da je to nepromenljivo, uklesano u kamenu, sudbinski zapečaćeno i kao da mi ne možemo ništa uraditi povodom toga.

Nekima je to izgovor, da ne bi osećali obavezu i odgovornost za sebe, svoje postupke, svoju situaciju i svoju budućnost.

Ostali, probuđeni, koji znaju da je spoljašnji svet odraz našeg unutrašnjeg sveta, postavljaju sebi pitanja "ko sam ja?", "ko želim da budem?", "gde vidim sebe u budućnosti?" i "šta mogu da uradim povodom toga?"

3488_edited.png
18773_edited_edited.png

IGRA "ALFA" I "BETA"

 

Mnogi probuđeni ljudi su doživeli neuspeh, pokušavajući da "vibriraju" i da ponavljaju afirmacije". To je zbog toga što u svima nama postoji mnogo identiteta, mnogo "malih ja", od kojih mnogi sabotiraju ovaj proces.

Stoga je neophodno neutralisati i diskreirati te elemente samosabotaže (nazivamo ih "bete"), kako bi naši ciljevi (nazivamo ih "alfe").

Bez prethodne diskreacije "beta", afirmacije postaju mučan, iscrpljujući proces. Setimo se čuvene Lujze Hej, koja je preminula u stanju teške depresije, potvrdivši da se dobro oseća dok afirmiše, a da su periodi između "poput rupa".

DOK DISKREIRAMO BETE, MI "PROKOPAVAMO" KANAL KOJIM ĆE POTEĆI ALFE.

 

Nakon toga je potrebno samo vreme, da se ideja materijalizuje.

Ciljevi se mogu odnositi na STANJA (sadašnje vreme, npr. "ja sam odličan govornik") i na OKOLNOSTI (budućnost, događaji koje želimo da privučemo). 

Tokom rada, javljaće se "bete", odnosno misli, uverenja, osećanja ("ja ne mogu", "ja to ne zaslužujem", "ja se toga plašim" itd), koja oponiraju našem cilju, a koja predstavljaju glasove naših "malih ja".

Tek nakon čišćenja "alfi" (ciljeva) od podsvesnih samosabotaža, koje nam se svima dešavaju, krećemo u proces, u kojem je presudna sinergija koncentracije, vizualizacije i ulaganja emocija.

Emocije posmatramo kao paru u parnoj mašini, bez koje se mašina ne može pokrenuti, iako su svi delovi na broju i na mestu.

3206_edited_edited.png
bottom of page