top of page
deep%20peat_edited.jpg

Duboki PEAT

Rešite osnovne životne probleme i klackalice kompulzivnih reakcija.

Mi živimo u dualističkom svetu, svetu polarnosti. Stvari, bića, situacije vidimo kao ili dobre ili loše. To dovodi do toga da doživljavamo samo polovinu stvarnosti. 
Naši se problemi sastoje od potisnutih misli i emocija koje nazivamo „nabojem“.
Živorad M. Slavinski razvio je 1999. godine razvio metodu Duboki PEAT (Primordijalna Energijska Aktivacija i Transcendencija), otkrivši da pomaže prevazilaženju dualističke svesti i efikasnom rešavanju osnovnih životnih pitanja. Jednom kada se osnovni unutrašnji sukobi reše, problemi se nikada više ne pojavljuju u budućnosti. 
Jedinstveni par osnovnih polariteta (lični kod) je karakterističan za svakog pojedinca. Njegova integracija omogućava razrešavanje fundamentalnog (svesnog ili nesvesnog) problema. 

Pored suštinske polarnosti, u našoj podsvesti postoje i hiljade drugih polariteta, koji formiraju strukturu naše svesti. Integracija polariteta jedan je od najbržih i najosnovnijih načina uklanjanja blokada (naučenih, usvojenih, nasleđenih programa), koji ne dozvoljavaju da živimo svoje originalno ja. PEAT nije orijentisan ka smanjenju, već ka uklanjanju problema.

Kroz lanac nesvesnih sadržaja, čisteći ih od emocionalnih naboja, ide sve dublje u nesvesnost, prema suštini problema. Integrisanje polariteta i uklanjanje emocionalnih naboja, koji su povezani sa percipiranim problemima, omogućuje:

  • Uklanjanje prepreka za postizanje ciljeva

  • Rešavanje negativnih reakcija i nepoželjnih stanja

  • Iskustvo viših stanja svesti

  • Poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života

  • Ubrzanje duhovnog rasta

dp4_edited_edited.jpg

DP 4 - Duboki PEAT 4. nivo

Ciljana neutralizacija poznatih polariteta (problema, fobija) i rad na kreiranju poželjnih elemenata ličnosti

Duboki PEAT 4. nivo (DP4) je moćan metod psihološkog inženjeringa.

Omogućava namernu i ciljanu neutralizaciju unapred poznatih polariteta (problema, koji nas muče, osobina koje nam smetaju, strahova koji nas sprečavaju da funkcionišemo).

DP4 je moćno oruđe koje omogućava:

  • da strahovi, teške, tužne, opterećujuće emocije i traumatična iskustva, suočeni sa „sadašnjim prisutnim ja“, prosto izblede i nestanu

  • spiritualni inženjering, dozvoljavajući kijentu da bude arhitekta svog uma i dizajnira svoje osobine 

  • brzo i efikasno oslobađanje od nametnutih, nasleđenih ili usput „pokupljenih“ programa.

Ovo je najjednostavniji i najbrži metod DEkonstrukcije i REkonstrukcije sebe samog, koji bi se mogao zamisliti.

Transcendent

Sistem metoda, koje je moguće opisati rečenicom: "Nikada nije kasno za srećno detinjstvo". Spiritualna alhemija, koja pomoću simbola menja iskustva prošlosti i doživljaje budućnosti.

Simboli su moćne mašine za transformaciju svesti (Jung, 1920).

Čovek koji nije harmonizovan, ne koristi više centre ili ih koristi nesvesno i veoma retko. Kada ih koristi, uglavnom to čini kroz intuiciju i emotivne odbljeske nekih jačih emotivnih stanja, dodira sa savešću ili višim emotivnim sferama.

Kada čovek koristi viši emotivni centar i uglavnom ga razbuđuje kroz alegorije i metafore. Jako je teško, maltene nemoguće, razbuditi ga logičkim načinom razmišljanja.

Transcendent menja subjektivne doživljaje prošlosti i budućnosti, radeći u subjektivnom psihološkom vremenu.

transcendence_edited.jpg

Metod jedan ("Prvi metod")

Metod za diskreaciju nepoželjnih stanja svesti, ideja o sebi i svetu oko sebe, koji se oslanja na emotivne, fizičke i misaone komponente unutrašnjih sadržaja.

Metod 1 je jedno od najmoćnijih oruđa diskreacije HRONIČNIH PROBLEMA, nepoželjnih stanja i sadržaja.

Temeljno uklanja emocionalne, misaone i fizičke stubove, koji problem održavaju u našoj subjektivnoj realnosti.

Buda je rekao: "Mi postajjemo sve ono, čemu se opiremo."

U tom duhu, važno je znati da je PRIHVATANJE ključ oslobiđenja. Dok intenzivno osećamo neprijatnu situaciju, prepuštajući joj se i prihvatajući i nju, kao i sebe u njoj, već počinje polarizacija, koja neminovno veoma skoro dovodi do oslobađanja.

Ovaj temeljiti metod, diskreira telesno osećanje po telesno osećanje, misao po misao, emociju po emociju, identitet po identitet, ostavljajući naš hronični problem bez "podrške", kojom ga zadržavamo u realmu

naše subjektivne stvarnosti. Bez tih podržavajućih elemenata, on ne može da postoji.

Metodi postizanja ciljeva

Zakon privlačenja ne radi za vas? Njegovo današnje tumačenje sadrži suštinsku metodološku grešku, baziranu na negiranju postojanja oponirajućih elemenata, tzv. "beta".

Mnogi probuđeni ljudi su doživeli neuspeh, pokušavajući da "vibriraju" i da ponavljaju afirmacije". To je zbog toga što u svima nama postoji mnogo identiteta, mnogo "malih ja", od kojih mnogi sabotiraju ovaj proces.

Stoga je neophodno neutralisati i diskreirati te elemente samosabotaže (nazivamo ih "bete"), kako bi naši ciljevi (nazivamo ih "alfe").

Bez prethodne diskreacije "beta", afirmacije postaju mučan, iscrpljujući proces. Setimo se čuvene Lujze Hej, koja je preminula u stanju teške depresije, potvrdivši da se dobro oseća dok afirmiše, a da su periodi između "poput rupa".

DOK DISKREIRAMO BETE, MI "PROKOPAVAMO" KANAL KOJIM ĆE POTEĆI ALFE.

Nakon toga je potrebno samo vreme, da se ideja materijalizuje.

Ciljevi se mogu odnositi na STANJA (sadašnje vreme, npr. "ja sam odličan govornik") i na OKOLNOSTI (budućnost, događaji koje želimo da privučemo). 

Tokom rada, javljaće se "bete", odnosno misli, uverenja, osećanja ("ja ne mogu", "ja to ne zaslužujem", "ja se toga plašim" itd), koja oponiraju našem cilju, a koja predstavljaju glasove naših "malih ja".

Tek nakon čišćenja "alfi" (ciljeva) od podsvesnih samosabotaža, krećemo u proces, u kojem je presudna sinergija koncentracije, vizualizacije i ulaganja emocija.

DP2.png

Integra protokol

Jednostavan i brz metod, koji diskreira sastavne elemente identiteta - tačke gledišta i ciljeve. Pogodan za raznovrsne svakodnevne situacije i probleme.

Pomoćni metodi

Brojni i raznovrsni pomoćni metodi, kao što su DP2, Mali "magijski" metod, Filipinski metodi za uklanjanje glavobolje i drugi, po potrebi se koriste tokom procesuiranja, u cilju čišćenja naboja.

Duboki PEAT 2 jedna je od najjednostavnijih metoda Spiritualne tehnologije, koja svoj značaj ispoljava posebno u radu sa tzv. intelektualnim klijentima, za koje je karakteristično da izrazito racionalizuju i zato slabije razlikuju misli od emocija.Upravo razlikovanje misli i emocija predstavlja ključ rešavanja nekih sitaucija i uklanjanja naboja emocionalnih stanja. Primeri primene DP2 metoda:Nesiguran/na sam jer se plašim promene posla. "Izluđuju" me bolovi u nogama. Jako me nervira, kad moja supruga preglasno sluša muziku. Pobesnim kad me neko "iseče" u saobraćaju. Bojim se vode.

Metod istok - zapad, koristi se za otklanjanje neprijatnih iskustava, vezanih za sliku fiksiranu u subjektivnom psihološkom vremenu. Apstrahovanjem slike i prenošenjem emocije sadržane u njoj na mentalnu sliku trajektorije kretanja sunca horizontom, te vođenom manipulacijom tog kretanja, dolazi do slamanja veze između emocije zarobljene u mentalnoj slici i sadašnjeg trenutka. Bez te povezanosti, slika, kao ni emotivni naboj, koji je usidrila, ne može da opstane u sadašnjosti. Metod je veoma brz i efikasan i omogućava klijentu slobodu mentalne kreacije, što doprinosi osećanju snage nad situacijom i problemom.

Vežbe širenja svesti

Spitiualna tehnologija obiluje vežbama, čiji je cilj širenje svesti u kvantnom polju.

Na primer - vežbe diskreiranja subjektivnog doživljaja materijane i nematerijalne realnosti

Diskreacija je suština spiritualne tehnologije.

Sve što osećamo i mislimo, naši stavovi i uverenja, naš doživljaj subjektivne realnosti, predstavlja odraz identiteta, koje smo tokom života usvojili. 

Diskreiranjem se oslobađamo "programiranih" tipova ponašanja. Ovo je od neprocenjivog značaja, jer je

uverenje = misao + emocija

Ovim vežbama spoznajemo da prostorom, mnogim emocijama, mislima, osobama, predmetima možemo po volji manipulisati u vlastitoj realnosti.

Sunjata

Neprevaziđen sistem sastavljen od nekoliko desetina mentalnih vežbi, koje uvode u stanje praznine.

Univerzalni proces

Ekstrahovanjem osnovne emocije povezane sa problemom ii situacijom (polaritetom), gradimo klackalicu emotivnih suprotnosti, kojom praznimo naboje svih suprotstavljenih emocija.

Univerzalni proces je jednostavniji metod, koji svoju primenu ima kod klijenata, koji ne znaju "šta im je" i "šta bi mogli da menjaju u životu".
​Nakon definisanja početne situacije (npr. "previše radim"), ekstrahujemo osnovnu emociju povezanu sa problemom ii situacijom (polaritetom), te gradimo klackalicu emotivnih suprotnosti, kojom praznimo naboje svih suprotstavljenih emocija.

Ovaj metod se može koristiti samostalno, ili još češće, kao dopuna tokom procesovanja, kada se klijent emocionalno "zaglavi" u nekom sadržaju i potrebno je dovesti do integracije polariteta.

identity.jpg

Integralni ekskalibur (Ekskalibur IV nivoa)

Integralni Ekskalibur IV je usavršeni metod spiritualne transformacije, koji se bavi radom sa identitetima. Procesima kreiranja, diskreiranja i dupliciranja uvodi nas u konačno stanje posmatrača.

Ne živite originalni, autentični život, već vama upravljaju nesvesni identiteti. Svi ih imamo. Nastaju u različitim situacijama, koje se ili ponavljaju, ili su visokog energetskog / emotivnog intenziteta. Najčešći nesvesni identiteti su identitet osobe koja udovoljava drugima (nastao u detinjstvu, u procesu vaspitanja kaznom i nagradom), identitet anksiozne osobe, identiteti osobe gladne ljubavi, identitet povređenog deteta...

Oni će učiniti sve što je potrebno da opravdaju svoje postojanje i uvoditi vas u situacije nepotrebnih životnih drama.

Svaki je moguće otkriti i diskreirati.

Ne biste verovali koliko je život zapravo lak i lep, kada ste solobođeni "parazitskih" malih ja.

Trauma metodi

Metodi za uklanjanje trauma, profesora Slavinskog, "Metod prsta"ili "Metod istok-zapad" daju mogućnost diskreiranja veoma intenzivnih traumatičnih iskustava u veoma kratkom vremenu. 

Trauma je otcepljeni deo svesti, u kojem je zaključano neprijatno iskustvo. Sem što je detonator, za koji nikada nismo sigurni, kada će pokrenuti eksploziju, takođe i oduzima deo aktivne svesti.

Emocionalna i psihološka trauma rezultat je izuzetno stresnih događaja koji uništavaju osećaj sigurnosti, čineći da se osećate bespomoćno u opasnom svetu.

Takođe se možete osećati dezorijentisano, nepovezano, uplašeno, nepoverljivo prema drugim ljudima.

Nisu objektivne okolnosti te određuju da je li neki događaj traumatičan, već vaše subjektivno emocionalno iskustvo događaja. Što se više plašite i bespomoćnije osećate, veća je verovatnoća da ćete biti traumatizovani.

Svaka trauma je vezana za sliku događaja, zaključanu u subjektivnom psihološkom vremenu i prostoru.

Slamanjem tog subjektivnog psihološkog vremena i prostora, moguće je, kako je ustanovio profesor Slavinski, neutralisati traumu u vremenskom intervalu, koji se meri minutima.

Pri tome nije važno ni koliko je trauma stara, ni koliki je njen emotivni potencijal.

Aspektika (aspektni proces)

Aspektika (aspektni metod)  je često smatran jednim od najkompletnijih metoda, iako nije usmeren na integraciju polariteta. Metod je izvanredan za rešavanje bilo kojeg emotivnog, mentalnog, često i psiho-fizičkog problema, koji razrešava kroz ciljnu strukturu aspekta same osobe.

Ostvarivanjem ciljeva u domenu svesti, nestaje tenziona konstrukcija.

Integracijom odcepljenih delova (aspekata), osoba doživljava delove sebe, koje je smatrala neprijatnim i poražavajućim, u sasvim drugom svetlu.

Pravilno izvedena, klijenta dovodi u stanje jednosti (meune), koje je prilično trajno.

bottom of page