top of page

KAKO SPOLJAŠNJA ELEKTROMAGNETSKA POLJA DELUJU NA NAS?

Iako su nevidljiva i uglavnom nečujna, ne proizvode toplotne efekte i nemaju veliku snagu, spoljašnja (naizmenična) EM polja su veoma stresna za organizme.

Razlog je u tome što „govore“ jezikom organizma. Prenos informacija u telu vrši se putem naelektrisanja. Ona se čak rutinski prate (EEG, EKG).

 

Tako mozak šapuće ćelijama gde i kada da se dele. I prima povratne informacije od njih. Tako sino-atrijani nodus srca, upravlja protokom krvi kroz telo. Ovi regulatorni procesi formirani su evolucijom, u vreme kad ni izmeničnih struja ni izmeničnih polja na planeti nije bilo. 

Pojavom spoljašnjih elektromagnetskih polja, javlja se "elektromagnetska buka", situacija kada spoljašnje elektromagnetske pojave počnu „upadati u reč“ prirodnim elektromagnetskim poljima tela.

Spoljašnja elektromagnetska polja, poreklom od naizmeničnih struja, nisu postojala milionima godina i koje predstavljaju sasvim novo iskustvo za organizme.

 

Njihove frekvencije ometaju frekvencije procesa u organizmu, mada su slabog intenziteta. 

 

Ovo se može uporediti sa operskom pevačicom koja razbija čašu glasom odgovarajuće frekvencije ili slabim zvukom koji frekvcencijom ruši most.

A naša tela i tela naše dece su mnogo nežnija od čaše i mosta.

O ČEMU SE RADI? 

Pre više od 15 godina, 2005. godine, doktorirala sam u oblasti suptilnih energija tela, nakon mnogo godina istraživanja u Velikoj Britaniji.

Ta holistička nauke zove se bio-elektro-magnetizam, neki je nazivaju i kvantna biologija

ŠTA ONA PROUČAVA?

Ona proučava fine unutrašnje energije (elektro-magnetske), koje um i telo koriste, da bi funkcionisali. Najjednostavnije rečeno, to su oblačići naboja, kojima ćelije "šapuću" jedne sa drugima.

ŠTA IH NARUŠAVA?

Tu finu i preciznu komunikaciju unutar tela, narušava mnogo toga, bolest, stresne situacije i spoljašnje energije, kao što su električna polja, koja postoje u kućama, npr. u zidovima, kućnim aparatima.

ŠTA NAM SPOLJAŠNJA

POLJA RADE?

Zakoni fizike objašnjavaju da se spoljašnja električna polja sabiraju sa unutrašnjim električnim poljima, a onda ih menjaju, narušavaju i nadjačavaju.

Ne zaboravimo da kroz telo postoji stalan protok energije, energetskim meridijanima, a da svaki protok energije u prirodi stvara energetsko polje.

Energetska polja su, dakle, posledica protoka energije.

Picture2.png
ŠTA SE ONDA DEŠAVA?

​Nadjačani i izmenjeni, suptilni "oblačići" energije, koji predstavljaju unutrašnji jezik tela, postaju nerazumljive poruke, obaveštenja i uputstva.

Um i telo ih više ne mogu razumeti.

ŠTA SE ONDA DEŠAVA?

Narušava se i uništava energetska struktura živog bića

Počinje kolaps na oba nivoa:

 • psiho-energetskom

 • fizio-energetskom

Tome su posebno podložna deca, jer rastu, njihove ćelije se stalno dele, a tada su najnestabilnije, a time i najosetljivije.

KAKO IZGLEDA PSIHO-

ENERGETSKI KOLAPS?

 • razdražljivost

 • nesanica

 • zaboravnost

 • gubitak koncentracije

 • strahovi

 • anksioznost itd.

Stressed-woman.jpg

KAKO IZGLEDA FIZIO-

ENERGETSKI KOLAPS?

 • poremećaji funkcije nervnog sistema

 • pad imunog sistema

 • poremećaji funkcije kardio-vaskularnog sistema

 • ​poremečaji hormonalnog sistema itd.

GDE SE NALAZE SPOLJAŠNJA

ELEKTRO-MAGNETSKA POLJA?

Nalaze se svuda oko nas!​U kablovima u zidovima, podovima i plafonima, kućnim aparatima, dekorativnim elementima.

KAKO MOGU ZAŠTITITI SEBE?

Zapravo, lako.

Postoje uređaji konstruisani za merenje električnih i magnetskih polja u objektima.

Polja ne možemo "zakopati", ali je moguće zaštititi se izolacijom, izbegavanjem, odmicanjem

kuća.png
bottom of page