top of page

DUBOKI
PEAT


Mi živimo u dualističkom svetu, svetu polarnosti. Stvari, bića, situacije vidimo kao ili dobre ili loše. To dovodi do toga da doživljavamo samo polovinu stvarnosti. Kad smo srećni iz naše svesti iščezava nesreća i obrnuto.

Naši se problemi sastoje od potisnutih misli i emocija koje nazivamo „nabojem“.

Živorad M. Slavinski razvio je 1999. godine razvio metodu Duboki PEAT (Primordijalna Energijska Aktivacija i Transcendencija), otkrivši da pomaže prevazilaženju dualističke svesti i efikasnom rešavanju osnovnih životnih pitanja. Jednom kada se osnovni unutrašnji sukobi reše, problemi se nikada više ne pojavljuju u budućnosti. Zbog toga se Duboki PEAT izdvaja od ostalih metoda energetske psihologije.

Jedinstveni par osnovnih polariteta (lični kod) je karakterističan za svakog pojedinca. Integracija ovog osnovnog polariteta omogućava razrešavanje najosnovnijeg (svesnog ili nesvesnog) problema. Ovo je oslobađajući proces, koji vodi do povećane samosvesti i pomaže da se brže reše svi drugi problemi. Integrisanje osnovnog polariteta ključno je za duhovni rast i postizanje sreće i ispunjenja u svakodnevnom životu. Iako je veoma važna, integracija ličnog koda je tek početak rada sa PEAT-om.

Pored suštinske polarnosti, u našoj podsvesti postoje i hiljade drugih polariteta. Zajedno, oni formiraju strukturu naše svesti, koja je zasnovana na dualističkoj percepciji. Nakon što je prvi i najvažniji par dualnosti integrisan postaje lakše pristupiti drugim emocionalno nabijenim polaritetima i integrisati ih. Ovaj proces je obično praćen osećajem potpunog mira i jedinstva, koji se teško mogu objasniti rečima. Integracija polariteta jedan je od najbržih i najosnovnijih načina uklanjanja blokada (naučenih, usvojenih, nasleđenih programa), koji ne dozvoljavaju da živimo svoje originalno ja.

PEAT je orijentisan ka uklanjanju problema.
Problem je definisan kao neželjeno stanje uma, koje se sastoji od emocionalnog naboja. Emocionalni naboj dolazi od naših potisnutih misli i emocija. Radimo na jednom problemu po sesiji.

PEAT je efikasan, jer se ne zadržava samo na površini (problemu, simptomu). Počinje sa bilo kojim problemom ili neželjenim stanjem, prolazeći kroz lanac nesvesnih sadržaja, čisteći ih od emocionalnih naboja. Tako ide sve dublje i dublje u nesvesnost, prema suštini problema.

Integrisanje polariteta i uklanjanje emocionalnih naboja, koji su      povezani sa percipiranim problemima, omogućuje:

  • Uklanjanje prepreka za postizanje ciljeva

  • Rešavanje negativnih reakcija i nepoželjnih stanja

  • Iskustvo viših stanja svesti

  • Poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života

  • Ubrzanje duhovnog rasta

toppng.com-stone-spa-treatments-712x975.
bottom of page